EGO ทำวิจัย ป.เอก-โท ตกนรก

THESIS DD บริการงานวิจัย IS “ครบวงจร” ให้บริการปรึกษารับทำวิจัยโดยผ่านกระบวนการ การเรียนรู้ เพราะคนขึ้นสอบคือตัวนักศึกษาเอง ดังนั้น เราจึงให้คำแนะนำการเตรียมตัวสอบ และช่วยให้ท่านนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านได้ง่าย อย่างสบาย ถ่ายถอดจากประสบการณ์จริงของ ดร.หลากหลายท่านในหลายสาขาให้ท่านลูกค้า THESIS DD บริการงานวิจัย IS “ครบวงจร” โดยเฉพาะ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

employee, desk, stress-6038877.jpg

ส่วนแรกคือ ตัวนักศึกษา จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วางแผนการทำงานวิจัย IS  ตั้งแต่ชื่อเรื่อง บทนำ ทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย อภิปลายผล ข้อเสนอแนะ และบทความวิจัย อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่สองคือ การทำงานวิจัย IS ที่มุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพการทำวิจัย การทบทวนวรรณกรรมให้ตกผลึก เพื่อนำเนื้อหามาเรียบเรียงเขียนขึ้นให้ในบริบทของแต่ละท่านภายใต้วัตถุประสงค์และบริบทของเรื่องนั้นๆ โดยใช้เนื้อหาหรือแหล่งข้อมูลวรรณกรรม บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่เกิน ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้ผลงานการเขียนงานวิจัย IS ถูกต้องตามหลักวิชาการและการให้เหตุผลมาสนับสนุนในทุกจุด อ้างอิงอย่างถูกต้องสอดคล้องเหมาะสมกับบริบท มีที่มาที่ไปสามารถสืบค้นได้และน่าเชื่อถือ

ส่วนที่สามคือ การนำเสนอจะผลงานให้ผ่านได้ง่าย ๆ ต้องใช้เทคนิคอะไร หรือนำเสนออย่างมืออาชีพ การเตรียมตัว เอกสาร การตอบคำถาม ดังนั้น THESIS DD บริการงานวิจัย IS “ครบวงจร” จึงมีเทคนิคเพื่อช่วยให้คณะกรรมการเข้าใจแนวทางตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือรายละเอียดสำคัญให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยทำให้งานวิจัย IS ของท่านไม่ต้องแก้ไขและรับประกันผ่านแน่นอน

นอกจากนี้ THESIS DD บริการงานวิจัย IS “ครบวงจร” ยังให้คำแนะการเตรียมตัวอย่างถูกต้อง และเทคนิคการหาข้อมูลด้านเอกสาร อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบในเรื่องใดบ้าง อย่างไรบ้าง เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาประยุกต์ใช้และช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทำให้ต้องแก้ไขงานวิจัย IS ทั้งเล่ม หรือส่งผลให้สอบไม่ผ่าน ดังนั้น THESIS DD บริการงานวิจัย IS “ครบวงจร” จะให้คำแนะนำที่หาจากที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น การใช้อุปกรณ์ในการนำเสนอ เปิดเป็นไหม ใช้งานคล่องไหม คุ้นเคยมือ หรือเปิดผิด ๆ ถูก ๆ หรือควรไปดูการสอบของเพื่อนหรือรุ่นพี่ก่อนว่ามีรูปแบบวิธีการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น และอย่าได้ประมาทหากเตรียมตัวไม่ดี เพราะยังมีอาจารย์หรือคณะกรรมการที่เข้มงวดเรื่องมาตรฐานคุณภาพและชื่อเสียงของสถาบัน โดยเฉพาะอาจารย์ที่มี EGO สูง บุคคลเหล่านั้นจะไม่ยอมปล่อยผ่านง่าย ๆ อย่างแน่นอน

THESIS DD บริการงานวิจัย IS “ครบวงจร” บริการงานวิจัย IS “ครบวงจร” โดยอาจารย์ ดร.หลากหลายสาขาพร้อมให้คำแนะนำ ดังนั้น หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนในการทำงานวิจัย IS THESIS DD บริการงานวิจัย IS “ครบวงจร” คือคำตอบที่ดีที่สุด และมั่นใจได้ว่าเราจะพาคุณไปยังเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ฝากคิด “ถ้าเรียนปริญญา เอก/โท มันง่ายขนานนั้น ใคร ๆ ก็คงเป็น ดร. กันหมดแล้ว” จริงไหม?

2 thoughts on “EGO ทำวิจัย ป.เอก-โท ตกนรก”

  1. Pingback: ทำวิจัยกับแรงบันดาลใจ - THESIS DD

  2. Pingback: หาที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ขั้นเทพ - THESIS DD - by Dr.Kwang

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *