skills, competence, knowledge-3260624.jpg

งานวิจัยแต่ละประเภทย่อมแตกต่างกันไป จึงต้องใช้มืออาชีพเข้ามาช่วย

งานวิจัยแต่ละประเภทย่อมแตกต่างกันไป จึงต้องใช้มืออาชีพเข้ามาช่วย

เมื่อพูดถึงงานวิจัยต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่จะช่วยให้ผู้สร้างแบบสอบถามสามารถนำคำตอบไปใช้ประโยชน์ตามเป้าประสงค์ของตนเอง พัฒนา ต่อยอดจนเกิดเป็นผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจสูงสุด อย่างไรก็ตามสิ่งที่คนทำวิจัยหรือธุรกิจใดที่วางแผนจะสร้างแบบสอบถามควรต้องรู้คือ ไม่ใช่ใครจะเป็นผู้ออกแบบ เป็นคนเขียนคำถาม ระบุตัวเลือกคำตอบก็ได้ ด้วยความหลากหลายของประเภทงานวิจัยนำมาซึ่งความแตกต่าง ดังนั้นมืออาชีพที่ถนัดในงานเหล่านี้จึงเป็นบุคคลสำคัญมาก

ความหลากหลายของงานวิจัยมีมากกว่าที่คุณคิด

ถ้าอธิบายแค่ภาพรวม ๆ ว่า “งานวิจัย” คนส่วนใหญ่อาจมองแค่การแจกแบบสอบถาม การตอบตามความคิดเห็นของตนเองเพื่อให้ผู้รวบรวมนำไปวิเคราะห์เพื่อบอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อไป แต่ในความเป็นจริงหากลองเจาะลึกลงไปถึงเนื้อหาจะพบว่าการทำงานวิจัยขึ้นมาสักชิ้นมีกระบวนการหลายด้านที่ต้องอาศัยความเก่งกาจ ความเชี่ยวชาญของเหล่ามืออาชีพ

เพราะแค่ประเภทงานวิจัยที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหวังใช้ประโยชน์ในอนาคตก็มีเยอะมาก อาทิ วิจัยตลาด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำเอาข้อมูลไปพัฒนาสินค้า / บริการ การทำธุรกิจ เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ, วิจัยองค์กรภายใน เพื่อเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมพัฒนาผลให้ออกมามีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างไม่ต้องกังวลใจ เป็นต้น ยังไม่นับรวมเหล่าบรรดางานวิจัยประยุกต์, วิจัยเชิงปฏิบัติ, วิจัยเชิงทฤษฎี, วิจัยเชิงประเมิน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีความคาดหวังเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งสิ้น

เลือกคนทำงานวิจัยแบบมืออาชีพ เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่างานวิจัยสักชิ้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผลตั้งแต่การวางแผน การเลือกวิธีดำเนินงานไปจนถึงออกแบบเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเก็บผลวิจัย นำผลไปวิเคราะห์เพื่อให้ได้คำตอบ ดังนั้นการเลือกมืออาชีพเพื่อเข้ามาทำงานในทุกขั้นตอนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด

ซึ่งถ้าถามว่าคนที่ทำงานเป็น มีประสบการณ์สำคัญมากขนาดไหนในการทำงานวิจัย เอาแค่เป็นงานวิจัยตลาดที่ต้องใช้เครื่องมือเก็บผลเป็น “แบบสอบถาม” ไม่ใช่จะเขียนคำถามยังไง สร้างคำตอบแบบใดก็ได้ เพราะเป้าหมายของการวิจัยย่อมต่างกันอยู่แล้ว เช่น ตรวจสอบการรับรู้ของแบรนด์, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า / บริการใหม่, ความพึงพอใจของลูกค้า ฯลฯ ดังนั้นทุกอย่างต้องมาจากหลักการเขียนอันเหมาะสมของคนที่เข้าใจและเชี่ยวชาญ เพื่อนำข้อมูลไปแปรผลและวิเคราะห์จนเกิดเป็นผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจ

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใด หรืออยู่ในองค์กรแบบไหนการสร้างงานวิจัยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีควรต้องมีมืออาชีพที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ โอกาสพัฒนา แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และสร้างความสำเร็จในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาวจึงไม่ใช่เรื่องยาก