บริการที่ปรึกษาทำวิจัย

Thesis DD ให้บริการปรึกษารับทำวิจัยโดยผ่านกระบวนการ การเรียนรู้ เพราะคนขึ้นสอบคือตัวนักศึกษาเอง ดังนั้น Thesis DD จึงมีแผนเพื่อเตรียมตัวสอบ และคำแนะนำที่จะช่วยให้ภาพลักษณ์ของท่านต่อคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาจะเห็นถึงความตั้งใจและความเป็นมืออาชีพของนักศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

employee, desk, stress-6038877.jpg


ส่วนแรกคือ ตัวนักศึกษา จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่สองคือ ตัววิทยานิพนธ์ จะเป็นเนื้อหาที่ทำขึ้นใหม่ตามวัตถุประสงค์และบริบทของเรื่องนั้นๆ โดยเนื้อหาที่นำมาใช้จะต้องมีที่มาที่ไป และเหตุผลมาสนับสนุนในทุกจุดอย่างถูกต้องสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบท
ส่วนที่สามคือ การนำเสนอจะต้องใช้เทคนิคอะไรเพื่อให้น่าสนใจ การเตรียมเอกสารให้ง่ายไม่ใช่ให้กรรมการเปิดเล่มหา ซึ่งจะช่วยให้กรรมการแนะนำในประเด็นที่สำคัญ และชัดเจน กรอบของคำถามก็แคบลง ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่เล็กน้อยเลยครับ


แม้แต่เรื่องเวลาในการไปสอบควรไปถึงก่อน 1 ชั่วโมง และจะให้ดีควรไปดูการสอบของเพื่อนหรือรุ่นพี่ก่อนเพราะรูปแบบวิธีการ ของแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกันไป ต้องเตรียมเล่มกี่เล่มให้เพียงพออาจารย์ทุกท่าน ไม่ใช่เล่มถึงมือกรรมการกระดาษยังร้อนอยู่เลย แบบนั้นถ้าไปเจอที่ปรึกษาแบบอีโก้สูงๆ ก็อาจจะโดนต่อว่าหรือเลื่อนวันสอบได้ นักศึกษาบางคนหนักกว่านั้น กรรมการสอบมานั่งรอครึ่งชั่วโมงนักศึกษายังไม่มาเลย ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าเราจะพาคุณไปยังเป้าหมายที่ได้วางไว้ ด้วยความเป็นบัณฑิต


Thesis DD ให้บริการวิจัยครบวงจร เพียงแค่ไม่กี่เดือนที่เว็บไซต์ธุรกิจบริการปรึกษารับทำวิจัยของเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี มีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างแท้จริง ซึ่งการรวมตัวของอาจารย์ ดร.แต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และผ่านการตกผลึกมาแล้วครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถตีโจทย์ปัญหาของการวิจัยได้ทุกมิติ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
ตรงกับภาพลักษณ์ของเรามากที่สุด คือ “ที่ปรึกษารับทำวิจัย ครบวงจร คุณภาพอันดับ 1” จนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งไทยและจีน ซึ่งต้องการเนื้อหาและวิธีการเขียนอย่างมืออาชีพ ระดับคุณภาพของงานสูงกว่าระดับมาตรฐาน ดังนั้น การบริการในปัจจุบันจึงแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบมาตรฐาน (ป.ตรี, ป.โท) และแบบมาตรฐานสูง (ป.โท ทุน, ป.เอก) ซึ่งจะมีระดับความลึกของเนื้อหา จำนวนหน้า การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน


การวิจัยถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการขับเคลื่อและพัฒนาศักยภาพของประเทศ ดังนั้น Thesis DD จึงมีความมุ่งมั่น และทุ่มเทกับการบริการปรึกษารับทำวิจัย โดยพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านคุณภาพการบริการปรึกษารับทำวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและศักยภาพในการแข่งขัน และมีหน้าที่หลักในการบริการปรึกษารับทำวิจัย เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยทุกสาขาวิชา และทุกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ของงานวิจัยที่ได้วางไว้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม


โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริการปรึกษารับทำวิจัย ค้นคว้าทุกสาขาวิชา ในทุกระดับการศึกษา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบริการ เพื่อรับรองคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ทุกสาขาวิชามีอาจารย์ ดร.รับผิดชอบ ดังนั้น จึงมันใจได้ในคุณภาพ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น Thesis DD รับประกันคุณภาพงานทุกชิ้น โดยการตรวจอักขระวิสูทธ์ หรือ Turnitin เป็นการตรวจเปอร์เซ็นต์การคัดลอก

5 thoughts on “บริการที่ปรึกษาทำวิจัย”

  1. Pingback: EGO ทำวิจัย ป.เอก-โท ตกนรก - THESIS DD

  2. Pingback: คุณภาพแบบสอบถาม - THESIS DD

  3. Pingback: ป.เอก หาที่ปรึกษาหลักงานวิจัย - THESIS DD

  4. Pingback: แผนการทำวิทยานิพนธ์ - THESIS DD

  5. Pingback: เลือกเว็บรับทำวิจัย ด่วน - THESIS DD

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *