Thesis DD Advisor

ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์

ทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การศึกษาวิจัยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนก่อนหลังตามลำดับความสำคัญ หากขาดความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริง ก็มักจะเกิดปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ขึ้นในกระบวนการ ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล Thesis DD จึงขอเรียนนำเสนอถึงปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ที่มักเกิดขึ้นในการทำวิจัย ซึ่งปัญหาการทำวิทยานิพนธ์มีอยู่หลายปัญหา อันเนื่องมาจากองค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยรายละเอียดและข้อมูลในแต่ละส่วนเป็นจำนวนมาก แม้หากท่านรู้ข้อมูลหลัก ๆ และแนวทางการเขียนวิทยานิพนธ์อย่างถูกต้อง ก็อาจจะเกิดปัญหาการเชื่อมโยงและการนำข้อมูลมาใช้ หรือปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ด้านอื่น ๆ ตามมา

บทความนี้จึงขอนำเสนอปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ในประเด็นสำคัญ ที่จะช่วยให้ท่านผ่านปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ไปได้ไม่มากก็น้อย เช่น การเขียนเนื้อหาไม่ให้ออกนอกเส้นทาง อยู่ในร่องในรอยอย่างที่ควรจะเป็น ต้องหาและยึดแนวทางการทำวิทยานิพนธ์เอาไว้ให้ได้ตลอดทั้งเล่ม อย่างที่ทราบกันดี การเขียนวิทยานิพนธ์จะต้องระบุเนื้อหาทุกส่วนอย่างชัดเจน มีการนำเสนอข้อมูลและการเชื่อมโยงเหตุผล แสดงให้เห็นว่ามีที่มาที่ไปยังไง สามารถเขียนนำเสนอให้เห็นความสำคัญในประเด็นหรือส่วนต่าง ๆ ในวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ท่านที่ทำวิจัยเป็นครั้งแรกจะไม่เข้าใจหรือทำต่อในหัวข้อต่างๆ ต่อไม่ได้

การเกิดปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ ไปต่อไม่ได้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือผิดปกติเลยแม้แต่น้อย เพราะขนาด ดร.บางคนมีอาชีพรับทำวิจัยแต่ใช้การสอนบังหน้ายังไม่สามารถทำให้งานลูกค้าถูกต้องอย่างที่ควรเป็นได้เลย จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำช่วยชี้แนะ แต่ก็มีบางท่านอาจโชคไม่ดีนักจากที่ควรจะได้อาจารย์ที่ปรึกษากลับได้อาจารย์ที่ต้องฟันฝ่า อาจารย์อีโก้นี่หว่า อาจารย์กูไม่ว่างนี่หน่า อาจารย์ไม่เห็นจะบอกห่า (อะไรเลย) หรืออาจารย์ไม่เสถียรนี่หว่า เป็นต้น และอาจทำให้โอกาสจบการศึกษาของท่านลดลงตามระดับความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว แต่อย่าเพิ่งเครียดไปครับที่ปรึกษาแบบนี้มีน้อยมากส่วนใหญ่ ท่านจะมีความรับผิดชอบและมีจิตใจเมตตาต่อนักศึกษา และสำหรับในส่วนของนักศึกษาเอง ก็ต้องทำความเข้าใจเช่นกันครับว่าอาจารย์ท่านไม่ได้มีหน้าที่พบหรือคอยให้คำแนะนำเราอย่างเดียว นักศึกษาก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองสูงเช่นกัน

employee, desk, stress-6038877.jpg

ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ ด้านการเขียนเรียบเรียงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์นั้น จะต้องระบุให้ชันเจน เริ่มจากชื่อเรื่อง ที่ต้องตั้งชื่อให้ถูกต้องระบุชัดเจนตามหลักวิชาการ และที่มาความสำคัญของปัญหา ซึ่งการนำเสนอเชื่อมโยงข้อมูลให้เห็นว่าปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของเรามันเกิดปัญหาอะไร กับใคร เพราะอะไรมันจึงเกิดขึ้นและต้องชี้ให้เห็นว่าปัญหานี้มันสำคัญอย่างไร เราจึงเลือกทำวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เขียนนำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญได้ไม่ชัดเจนเพียงพอ หรือเขียนนำเสนอได้ไม่ตรงประเด็นปัญหาที่แท้จริง ซึ่งการเขียนควรจะต้องคำนึงถึงเทคนิคการเขียน การใช้ภาษาที่จะช่วยทำให้น่าสนใจหรือน่าอ่านมากขึ้น

โดยการเขียนแต่ละย่อหน้าที่ละประเด็น เริ่มจากย่อหน้าแรกควรเป็นการนำเสนอภาพรวมใหญ่สุด เช่น โควิดทั่วโลก ผลกระทบจากสงครามยูเครน-รัสเซีย เป็นต้น ย่อหน้าต่อไปก็จะเขียนให้แคบลงไป เช่น โควิดในประเทศไทย ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากสงครามยูเครน-รัสเซีย เป็นต้น และควรนำข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องมาใส่เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา เช่น จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต ตัวเลขทางเศรษฐกิจ เป็นต้น และที่สำคัญจนถึงขอรณรงค์ในการนำข้อมูลมาใช้ห้าม copy & paste เด็ดขาด ควรเป็นการสรุปนำส่วนที่สำคัญมาใส่ด้วยการเรียบเรียงเป็นของเราเองจะดีที่สุด และอย่าลืมอ้างอิงให้เครดิตเจ้าของข้อมูลด้วย เพราะสุดท้ายมหาวิทยาลัยจะทำการตรวจเปอร์เซ็นต์ copy เสียเวลา ส่งผลทำให้เกิดปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาคุณภาพต่ำ ไม่ได้มาตรฐานงานวิจัยเพราะการแก้ Plagiarism ไม่จบไม่สิ้น

หากท่านปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้เขียนแนะนำเน้นย้ำไป รับประกันเลยด้วยเกียรติเลยว่าผ่านอย่างแน่นอน แบบไม่มีข้อกังแขน เฮ้ย..กังขา เพราะวิทยานิพนธ์ของท่านทุกเรื่องล้วนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมไทย ซึ่งหากท่านติดปัญหา ต้องการคำแนะนำหรือใช้บริการที่มีคุณภาพ Thesis DD พร้อมทันทีที่จะให้บริการแบบครบวงจร ด้วยทีมงาน ดร.หลากหลายสาขา ระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก รับประกันหมดปัญหาการทำวิทยานิพนธ์แน่นอน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *